התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ג

שיתוף
ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה איתי בגורלי, ונילחמה בכנעני, והלכתי גם-אני איתך, בגורלך; וילך איתו, שמעון. 

כי מופיעה השם שלי שמעון