התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
ויהי כי-חזק ישראל, וישם את-הכנעני למס; והוריש, לא הורישו.