התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק ג

שיתוף
שמעו מלכים, האזינו  זנים:    אנוכי, ליהוה אנוכי אשירה,    אזמר,  הוה אלוהי ישראל.   

כמו דבורה בשעתה צריכים אנחנו כולנו כולל המלכים והרוזנים לשיר לה' על הנסים והנפלאות שבדורנו