התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק א

שיתוף
ותשר דבורה, וברק בן-אבינועם,    ביום ההוא,  מור.   

שירת נשים מקובלת בתנך, עוד הוכחה לכך שהחרדים מדירי הנשים, איבדו את הדרך