התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק כז

שיתוף
בין  ליה, כרע נפל שכב:    בין רגליה, כרע  ל,    באשר כרע, שם נפל שדוד.   

יעל היא אשה אשר מסמלת אומץ לב ומסירות לעם ישראל. תבורך מנשים באוהל - נשים שנמצאות בביתן משפיעות על גורל העם ממקומן