התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק טו

שיתוף
ויאמר אליו בי אדוניי, במה אושיע את-ישראל; הנה אלפי הדל במנשה, ואנוכי הצעיר בבית אבי. 

הוא לא חושב שהוא כיול להיות שופט כי הוא צעיר ועני. אך ה' חושב שהוא יכול להיות שופט. הגיל וכמות הכסף לא חשובים אלא היכולת לשפוט.