התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ז -

פסוק יד

שיתוף
ויען ריעהו ויאמר, אין זאת, בלתי אם-חרב גדעון בן-יואש, איש ישראל:  נתן האלוהים בידו, את-מדיין ואת-כל-המחנה.