התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יח -

פסוק י

שיתוף
כבואכם תבואו אל-עם בוטח, והארץ רחבת ידיים--כי-נתנה אלוהים, בידכם:  מקום אשר אין-שם מחסור, כל-דבר אשר בארץ. 

זה פסוק מיוחד. בעבורי, הוא מבטא את כל הטוב שה' מרעיף עלינו ואת הקשר החזק שלנו לארץ ישראל.