התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ט

שיתוף
ויזבח אדונייהו, צאן ובקר ומריא, עם אבן הזוחלת, אשר-אצל עין רוגל; ויקרא, את-כל-אחיו בני המלך, ולכל-אנשי יהודה, עבדי המלך.