התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כב

שיתוף
והנה עודנה מדברת, עם-המלך; ונתן הנביא, בא.