התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
ויאמר, נתן, אדוני המלך, אתה אמרת אדונייהו ימלוך אחריי; והוא, יישב על-כיסאי.