התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כז

שיתוף
אם, מאת אדוני המלך, נהיה, הדבר הזה; ולא הודעת, את-עבדך, מי יישב על-כיסא אדוני-המלך, אחריו.