התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כח

שיתוף
ויען המלך דויד ויאמר, קראו-לי לבת-שבע; ותבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך.