התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ח

שיתוף
וצדוק הכוהן ובניהו בן-יהוידע ונתן הנביא, ושמעי וריעי, והגיבורים, אשר לדויד--לא היו, עם-אדונייהו.