התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר נתן, אל-בת-שבע אם-שלמה לאמור, הלוא שמעת, כי מלך אדונייהו בן-חגית; ואדונינו דויד, לא ידע.