התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
ותיקוד בת-שבע, ותשתחו למלך; ויאמר המלך, מה-לך.