התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יז

שיתוף
ותאמר לו, אדוני אתה נשבעת ביהוה אלוהיך לאמתך, כי-שלמה בנך, ימלוך אחריי; והוא, יישב על-כיסאי.