התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק יח

שיתוף
ועתה, הנה אדונייה מלך; ועתה אדוני המלך, לא ידעת. 

שאולי אני היה מנהיג ישראל בעתיד ואני עוד לא יודע את זה בוודאות אבל אלוקים יודע את זה שאני מנהיג עם ישראל בעתיד אמן !!