התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כ

שיתוף
ואתה אדוני המלך, עיני כל-ישראל עליך:  להגיד להם--מי יישב על-כיסא אדוני-המלך, אחריו.