התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כא

שיתוף
והיה, כשכב אדוני-המלך עם-אבותיו; והייתי, אני ובני שלמה--חטאים.