התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כג

שיתוף
ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא; ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על-אפיו ארצה.