התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כה

שיתוף
כי ירד היום, ויזבח שור ומריא-וצאן לרוב, ויקרא לכל-בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכוהן, והנם אוכלים ושותים לפניו; ויאמרו, יחי המלך אדונייהו.