התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כו

שיתוף
ולי אני-עבדך ולצדוק הכוהן ולבניהו בן-יהוידע, ולשלמה עבדך--לא קרא.