התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק כט

שיתוף
ויישבע המלך, ויאמר:  חי-יהוה, אשר-פדה את-נפשי מכל-צרה.