התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק ל

שיתוף
כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלוהי ישראל, לאמור, כי-שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יישב על-כיסאי תחתיי:  כי כן אעשה, היום הזה.