התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק לח

שיתוף
ויירד צדוק הכוהן ונתן הנביא ובניהו בן-יהוידע, והכרתי והפלתי, וירכיבו את-שלמה, על-פרדת המלך דויד; ויוליכו אותו, על-גיחון.