התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק מ

שיתוף
ויעלו כל-העם, אחריו, והעם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה; ותיבקע הארץ, בקולם. 

האלמנט והמילה הכי חשובים בחיים זה שמחה HAPPINESS והנה האיזכור הראשון בתנך, ולכן גם נאמר: מצווה גדולה להיות בשמחה.