התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק מב

שיתוף
עודנו מדבר, והנה יונתן בן-אביתר הכוהן בא; ויאמר אדונייהו בוא, כי איש חיל אתה וטוב תבשר.