התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק מז

שיתוף
וגם-באו עבדי המלך, לברך את-אדונינו המלך דויד לאמור, ייטב אלוהים את-שם שלמה משמך, ויגדל את-כיסאו מכיסאך; וישתחו המלך, על-המשכב.