התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק א -

פסוק נא

שיתוף
ויוגד לשלמה, לאמור, הנה אדונייהו, ירא את-המלך שלמה; והנה אחז בקרנות המזבח, לאמור, יישבע-לי כיום המלך שלמה, אם-ימית את-עבדו בחרב.