התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
אנוכי הולך, בדרך כל-הארץ; וחזקת, והיית לאיש. 

תחושה חזקה של מורשת שעוברת אלי בפסוק הזה. כאם אני מתחברת מאד לנכסים הרוחניים שאשאיר אחריי.