התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
ושמרת את-משמרת יהוה אלוהיך, ללכת בדרכיו לשמור חוקותיו מצוותיו ומשפטיו ועדוותיו, ככתוב, בתורת משה--למען תשכיל, את כל-אשר תעשה, ואת כל-אשר תפנה, שם.