התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק ד

שיתוף
למען יקים יהוה את-דברו, אשר דיבר עליי לאמור, אם-ישמרו בניך את-דרכם ללכת לפניי באמת, בכל-לבבם ובכל-נפשם:  לאמור--לא-ייכרת לך איש, מעל כיסא ישראל.