התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
ולבני ברזלי הגלעדי תעשה-חסד, והיו באוכלי שולחנך:  כי-כן, קרבו אליי, בבורחי, מפני אבשלום אחיך. 

דוד שומר חסד לבני ברזילי הגלעדי ואף מורה לשלמה בנו להמשיך ולשמור להם חסד על מעשיהם.