התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ושלמה--ישב, על-כיסא דויד אביו; ותיכון מלכותו, מאוד. 

הפב' מתאר את שלמה כאשר ממשיך את דורו של אביו