התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
ויען המלך שלמה ויאמר לאימו, ולמה את שואלת את-אבישג השונמית לאדונייהו, ושאלי-לו את-המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני; ולו ולאביתר הכוהן, וליואב בן-צרויה.