התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ב -

פסוק לג

שיתוף
ושבו דמיהם בראש יואב, ובראש זרעו לעולם; ולדויד ולזרעו ולביתו ולכיסאו יהיה שלום, עד-עולם--מעם יהוה. 

שזה פסוק חזק שמתאר את כוחו ועוצמתו של אלוהינו