התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את-עמך, להבין, בין-טוב לרע:  כי מי יוכל לשפוט, את-עמך הכבד הזה. 

חשוב להבדיל בין טוב לרע.