התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ג -

פסוק כו

שיתוף
ותאמר האישה אשר-בנה החי אל-המלך, כי-נכמרו רחמיה על-בנה, ותאמר בי אדוני תנו-לה את-הילוד החי, והמת אל-תמיתוהו; וזאת אומרת, גם-לי גם-לך לא יהיה--גזורו. 

אני מתחברת מאוד לפסוק זה מכיוון שעוד בילדותי, הוריי סיפרו לי אותו, זהו סיפור שנחקק בזיכרוני במשך חיי. אין דבר העומד בפני אהבת אמת של אם וגם אני אדגול בערכים אלו בהמשך חיי.