התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ה -

פסוק יא

שיתוף
ויחכם, מכל-האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכול ודרדע, בני מחול; ויהי-שמו בכל-הגויים, סביב.