התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ו -

פסוק יג

שיתוף
ושכנתי, בתוך בני ישראל; ולא אעזוב, את-עמי ישראל. 

שמי מופיע בפסוק פעמיים וכמו בפסוק- שהקבה לא יעזוב אותי ואת כל עם ישראל.