התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ו -

פסוק טז

שיתוף
וייבן את-עשרים אמה מירכתי הבית, בצלעות ארזים, מן-הקרקע, עד-הקירות; וייבן לו מבית לדביר, לקודש הקודשים.