התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ו -

פסוק כב

שיתוף
ואת-כל-הבית ציפה זהב, עד-תום כל-הבית; וכל-המזבח אשר-לדביר, ציפה זהב. 

אמא שלי אומרת שאני קודש הקודשים וזהב טהור במהותי וקיומי. הרבה אחריות וכבוד.