התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ז -

פסוק ט

שיתוף
כל-אלה אבנים יקרות, כמידות גזית, מגוררות במגרה, מבית ומחוץ; וממסד, עד-הטפחות, ומחוץ, עד-החצר הגדולה. 

הפסוק מוגש לבעלי, גוסטבו מרוקו, בחום ובאהבה אין קץ!
מידות נפלאות אלו המפורטות כאן מתאימות מבחינתי למידותיו של בעלי; אדם יקר, שמחתו גזית, אדם יפה מבית ומחוץ (עד הטפחות!), לב רחב וגדול.