התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ח -

פסוק נ

שיתוף
וסלחת לעמך אשר חטאו-לך, ולכל-פשעיהם אשר פשעו-בך; ונתתם לרחמים לפני שוביהם, וריחמום. 

הכוונה שחלילה אם ניפול בשבי..