התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ח -

פסוק ט

שיתוף
אין, בארון, רק שני לוחות האבנים, אשר הניח שם משה בחורב--אשר כרת יהוה עם-בני ישראל, בצאתם מארץ מצריים.