התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ח -

פסוק לא

שיתוף
את אשר יחטא איש לריעהו, ונשא-בו אלה להאלותו; ובא, אלה לפני מזבחך--בבית הזה.