התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ח -

פסוק לח

שיתוף
כל-תפילה כל-תחינה, אשר תהיה לכל-האדם, לכול, עמך ישראל--אשר יידעון, איש נגע לבבו, ופרש כפיו, אל-הבית הזה.