התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ח -

פסוק סו

שיתוף
ביום השמיני שילח את-העם, ויברכו את-המלך; וילכו לאוהליהם, שמחים וטובי לב, על כל-הטובה אשר עשה יהוה לדויד עבדו, ולישראל עמו.