התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק ט -

פסוק כח

שיתוף
ויבואו אופירה--ויקחו משם זהב, ארבע-מאות ועשרים כיכר; ויביאו, אל-המלך שלמה.